Zakaz prowadzenia działalności niezgodny z prawem!

Zgodnie z wyrokiem prawomocnym II SA/OP 219/20 WSA stwierdziło, iż działanie rządu, które spowodowało zamkniecie działalności gospodarczej w związku z tzw. pandemią COVID-19 w drodze rozporządzenia było niezgodne z prawem.