Sąd Najwyższy: Zakaz przemieszczania się niezgodny z prawem

Sąd Najwyższy uznał, że ustanowienie zakazów ograniczających wolności konstytucyjne w rozporządzeniu było niezgodne z prawem.