PKB w Polsce w II kwartale zmalało o 8,2 proc. Tak źle jeszcze nie było

Wstępne szacunki GUS, że w drugim kwartale polski PKB zmalał o 8,2 proc. zostały właśnie potwierdzone. Najbardziej negatywny wpływ na naszą gospodarkę miały inwestycje i konsumpcja gospodarstw domowych. W obu sferach zanotowano spadek o 10,9 proc. Zdaniem minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, dane o PKB dobrze wróżą na II połowę roku.