Parafia żali się, że nie dostaje pieniędzy od „młodych”, chociaż to dla nich…

robi remonty. „Potwierdza się prawda z przypowieści ewangelicznej, gdzie Jezus chwali i mówi do apostołów, że ta uboga wdowa wrzuciła do skarbony w świątyni najwięcej, wszystko co miała, całe swe utrzymanie”.