Odkłamać „kompromis aborcyjny”. Jak powstało prawo aborcyjne z 1993 roku?

Przed „kompromisem” z 1993 roku w Polsce wykonywano około 100 tys. legalnych aborcji rocznie. Po „kompromisie” ok. 1 tys. Oto „kompromis”, w którym jedna strona bierze prawie wszystko, a dzisiaj zabiera resztki tego, co zostało drugiej stronie.