List otwarty w sprawie likwidacji prawa do odmowy przyjęcia mandatu

Liberałowie jednoczą się we wspólnej sprawie. Tym razem liberalne i wolnościowe organizacje pozarządowe apelują do posłów w sprawie planów wprowadzenia zmian w prawie, które zakładają likwidację prawa do odmowy przyjęcia mandatu.