Dzień z życia Warszawskiego Transportu Publicznego

Mapa przedstawia ruch pojazdów sieci WTP w obrębie Warszawy i niedalekich okolic.