Biotechnologia dopasowana do Marsa: nowa metoda może ułatwić kolonizację

Eksperymenty wykazały, że cyjanobakterie mogą z powodzeniem rozwijać się w marsjańskich warunkach, wytwarzając przy tym tlen. Hodowla sinic oparta o składniki znajdujące się na Marsie otwiera drogę w kierunku biologicznych systemów podtrzymywania życia dla ewentualnych ludzkich siedlisk na Marsie.