Bardzo słabe wyniki finansowe polskich firm

W pierwszym półroczu 2020 roku wyraźnie pogorszyła się kondycja polskich przedsiębiorstw. Spadły przychody, zmniejszył się wynik finansowy i obniżyła się rentowność. Zmalały wpływy z eksportu i wydatki inwestycyjne.