Albicla -znikające konta, wycieki danych, brak informacji o śledzeniu

Albicla – znikające konta, wycieki, o których nik nie był powiadamiany, brak informacji o ciastkach i pewnie sporo więcej.
Złożenie skargi do UODO w przypadku naruszenia przepisów RODO przysługuje każdej osobie, której te dane dotyczą. Jak zgłosić naruszenie RODO do UODO i gdzie złożyć skargę?