Znamy treść skargi Polski do TSUE przeciwko PE w sprawie #ACTA2! #StopACTA2!

Polski rząd uważa, że artykuł 17 (dawny artykuł 13), poprzez nałożenie na „dostawców treści współdzielonych online” obowiązku kontrolowania materiałów udostępnianych przez ich użytkowników, prowadzi do „naruszenia prawa do wolności wypowiedzi i informacji”. TSUE musi odnieść się do zarzutów PolskI!