Zarządzono głosowanie ws. odwołania Kurskiego

Krzysztof Czabański jako przewodniczący RMN zarządził głosowanie korespondencyjne w Radzie przedkładając jej członkom projekt uchwały w sprawie odwołania prezesa TVP Jacka Kurskiego.