Zakaz handlu w niedzielę wykosił mały biznes

Zakaz handlu w niedzielę miał wpływ na spadek liczby sklepów w Polsce. Wykres przygotowany na podstawie danych GUS pokazał, jak spadła liczba sklepów w Polsce od czasu wprowadzenia zakazu handlu.Na koniec 2018 w Polsce funkcjonowało 339 880 sklepów, czyli o ponad 15 tysięcy mniej niż 2017.