Żądamy zwolnień z ZUS na takich samych zasadach jakie mają duchowni!

Przedsiębiorca: musi spełnić mnóstwo wymagań (przychód, liczba pracowników, termin założenia działalności itd.). Duchowni: zwalniamy z ZUS bez żadnych pytań.