Z ostatniej chwili! Szymon Hołownia występuje z pozwem przeciw Państwu

Ja mam tylko to, że jestem obywatelem i mam swoje prawa. Dlatego złożyłem wczoraj w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanego przez Panią