Wioska Galów nie przekaże Poczcie Rzymskiej listy wyborców

Po otrzymaniu skandalicznego listu wódz Asparanoiks osobiście odmawia naczelnikowi Poczty Rzymskiej.