W Polsce i na Węgrzech inflacja najwyższa w skali Europy

Ceny liczone z uwzględnieniem inflacji bazowej (HICP) w Polsce w ujęciu rocznym wzrosły w marcu o 3,9 proc. wobec wzrostu o 4,1 proc. miesiąc wcześniej – podał Europejski Urząd Statystyczny Eurostat. Plasuje to Polskę na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej razem z Węgrami.