UOKiK sprawdzi, czy właściciel sieci Biedronka stosuje nieuczciwe praktyki wobec dostawców

Informacje uzyskane w czerwcu podczas kontroli w spółce Jeronimo Martins Polska (JMP) dały podstawę do postawienia przedsiębiorcy zarzutu nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej – poinformował w środę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Właścicielowi sklepów Biedronka grozi kara w wysokości 3 proc. rocznych obrotów.