UK wprowadza zakaz wychodzenia z domu pod groźbą kary!

Opuszczać dom będzie można jedynie w celu zrobienia zakupów oraz w celu dostania się do pracy lub o lekarza