Sondaż Kantar: rekordowy spadek Dudy. Źle ocenia go już 52% Polaków.

52% negatywnie oceniło pracę prezydenta Dudy (wzrost o 8 punktów proc.), a 44% dobrze, cztery proc. Polaków nie ma zdania na ten temat. Również 52 proc. Polaków negatywnie ocenia działania rządu, przy 42% wskazań pozytywnych; sześć proc. nie ma zdania na ten temat. Nieco lepiej wypada Morawiecki.