Rząd Izraela jest antysemicki

Najgorszym, prawdziwym antysemityzmem we współczesnym świecie jest przemoc władz Izraela wobec ortodoksyjnych Żydów przeciwnych stworzeniu państwa żydowskiego w Palestynie, którzy odmawiają służby w armii i nie chcą brać udziału w zbrodniach przeciwko Palestyńczykom.