Rozsypane brygady

Niektóre polskie brygady przynależne do Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych znajdują się od kilku lat w rozsypce, są zdezintegrowane. Z jednej strony wszem głosi się zagrożenie militarne ze strony wschodu, z drugiej w praktyce jednak rozbija integralność kilku kluczowych oddziałów ogólnowojskowych.