Ratowali polskich Żydów. Konsul zmarł po latach w przytułku dla nędzarzy

Polacy działali z polecenia Ładosia, zupełnie bezinteresownie. Zagłady uniknęło dzięki nim parę tysięcy obywateli.