Podsumowanie bełkotu Korwina z debaty z młodzieżówkami.

Korwin masakruje samego siebie podczas debaty myPolitics z młodzieżówkami.