OmniVision – najmniejsza kamera na świecie. Ma wielkość ziarenka piasku

Matryca OmniVision OV6948 ma wymiary 0,575 x 0,575 x 0,232 mm i generuje kolorowy obraz o rozdzielczości 40 tys. pikseli. Wraz z obudową zawierającą moduł fotograficzny i obiektyw o kącie widzenia 120 stopni sprzęt ma wymiary 0,65 x 0,65 x 1,158 mm.