Minister Łukasz Szumowski: Możliwe ponowne restrykcje w poruszaniu się….

Czyli wybory 10, a potem zamrażamy z powrotem by po kilku miesiącach odtrąbić sukces