Jarosław Kaczyński: wprowadzenie stanu klęski żywiołowej może być konieczne

Takie zdanie miał Jarosław Kaczyński… w 2010 podczas fali powodzi. „(…)interesy polityków, interesy ludzi, którzy uczestniczą w życiu publicznym przemawiają przeciwko temu, no ale jest kwestia interesów ludzi”. SKŻ wiązałby się wtedy z przeniesieniem wyborów posmoleńskich.