Japonia odmówiła wczesnego zwolnienia Żydów z wycieczkowca objętego kwarantanną

15 obywateli Izraela chciało zejść ze statku przed zakończeniem kwarantanny. MSZ Izraela zwrócił się z prośbą do władz Japonii. Japonia powiedziała nie.