Europejska gospodarka w odwrocie. Ten kryzys może potrwać kilka lat

Trwoga. Tym jednym słowem można opisać stan nastrojów przedsiębiorców z branż przemysłowych w całej Europie. Marzec przyniósł bardzo duże spadki wskaźników koniunktury PMI. W Polsce spadliśmy do poziomów z lat 2008-09.