Dziś mija 5 rocznica obietnicy o podniesieniu kwoty wolnej od podatku…

Dziś mija 5 rocznica obietnicy podniesienia kwoty wolnej od podatku przez Dudę [*]
Miało być 8 tys. zł kwoty wolnej od podatku…
Zamiast tego dzięki PiS do 8 tysięcy zbliża się próg ubóstwa…