Czy rząd popełnił błąd sprowadzając Polaków z zagranicy?

Rząd mógł popełnić błąd sprowadzając do Polski 42 tys. potencjalnych nosicieli koronawirusa. Nawet jeśli byli w kwarantannie, to członkowie ich rodzin mogli swobodnie  poruszać się po kraju.